รูป อาวุธประจำกายทหารของกองทัพบกไทย

กองทัพบกไทย (ทบ.) เป็นกองทัพที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพไทย ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปี พ.ศ. 2417 เหตุผลส่วนหนึ่งคือ เพื่อรับมือกับการคุกคามรุกแบบใหม่จากอังกฤษ ภายหลังการทำสนธิสัญญาเบาวริ่ง และการเปิดประเทศใน พ.ศ. 2398

ประเภท: สงคราม ชนิด: รูป
บทวิจารณ์: 80 คนอ่าน: 429,869
โดย: tatung
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
6
อาวุธประจำกายทหารของกองทัพบกไทย
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน